Personvernerklæring

Personvernerklæring

Skrevet 23. august 2013


Kombinert registerbeskrivelse og varslingsdokument
Personopplysningsloven (523/1999), §§10 og 24

 

Databehandlingsansvarlig
Timapuu Oy Marttila
Verkkotehtaankatu 12
FI-95420 Tornio
Finland
+358 16 446200
info(at)timapuu.fi

 

Kontaktperson
Timapuu Oy Marttila
Timo Marttila
Verkkotehtaankatu 12
FI-95420 Tornio
Finland
+358 400-698198
fornavn.etternavn(at)timapuu.fi

 

Navn på register
Timapuu Oy Marttilan asiakastietokanta (Timapuu Oy Marttilas kundedatabase)

 

Formål med register

Tilrettelegging av kundekontakter for kundeservice og vedlikehold av kundeforhold. Direkte markedsføring, hvis kunden tillater det.

 

Informasjonsinnhold i registeret
Kundens kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer og e-postadrese) og data om hvorvidt kunden tillater direkte markedsføring.

 

Kilder
Data gitt av kunden

 

Utlevering og overføring av data
Dataene vil ikke bli utlevert til noen unntatt til lovbestemte myndigheter.
Informasjonen vil ikke bli overført utenfor EU eller EØS.

 

Registertilgang
De eneste personene med tilgang til registeret er de ansatte ved Timapuu Oy Marttila som har behov for informasjonen i forbindelse med sine arbeidsoppgaver.

 

Retten til innsyn i data og bruk av denne retten
Alle har rett til å se data om dem selv. Anmodningen om innsyn må sendes til den behandlingsansvarlige. Anmodningen om innsyn må adresseres til kontaktpersonen for registeret.

 

Korrigering av data
Alle kan be om at data i registeret korrigeres. En anmodning om korreksjoner skal fremsettes skriftlig, og skal ha et adekvat detaljnivå. Anmodningen om korreksjon må adresseres til kontaktpersonen for registeret.

 

Rett til å hindre bruk
Kunden har rett til å hindre bruk av hans/hennes data for direkte markedsføring, avstandssalg og annen direkte markedsføring. Du kan alltid blokkere eller tillate bruk av dine data ved å informere den behandlingsansvarlige skriftlig.