bastur

bastur

Bastu 9,9

Sköna bastubad på din egen gård

Panorama-bastu

En bastu där även blicken vilar

Kåtabastun är en gårdsbastu som enkelt och snabbt uppförs hemma eller vid sommarstugan. Det effektiva bastuaggregatet i denna fridfulla kåtabastu, i kombination med det höga taket, garanterar mjuka, jämna och syrerika bastubad.