Bastur

Bastun är en plats för avkoppling, där man tvättar bort jäkten och stressen. I Timapuus kåtabastu tar du mjuka, jämna och syrerika bastubad. Vår bastu har utformats med respekt för den gamla finländska bastutraditionen som vi värnar om och tillför detaljer som ökar användarkomforten.

Kåtabastu 9,9
Panoramabastu

Vi levererar båda våra bastumodeller helt klara för användning.

Våra bastur är utrustade med allt du behöver för ett uppfriskande ångbad:

  • Narvis slitstarka med en liten mängd ved uppvärmda bastuaggregat Kota Luosto, som är försedd med vattenmantel med kran eller Harvias eleganta Legend-aggregat.
  • bastustenar
  • specialdesignade kåtalavar
  • isolerad färdig skorsten
  • dropplister av plåt i takfoten