Panorama-bastu

Bastur » Panorama-bastu

En bastu där även blicken vilar

Vad är mer avslappnande än att beundra ett vackert naturlanskap medan man sitter i bastun? Med Timapuus panorama-bastu kan du göra just detta. Narvis bastuaggregat Kota Luosto ingår i bastuns standardutrustning.

Utrustning :

Bastuaggregatet med vattenmantel, bastusstenar, specialdesignade lavar, Harvias färdiga stålskorsten, stäva och skopa, sittunderlag, termometer

Begär en offert!

Hittade du en lämplig lösning? Kontakta oss och be om en offert!

<b>maisemasauna-9</b>
<b>maisemasauna-1</b>
<b>maisemasauna-15</b>
<b>maisemasauna-10</b>
<b>maisemasauna-8</b>
<b>maisemasauna-7</b>
<b>maisemasauna-11</b>
<b>maisemasauna-13</b>
<b>maisemasauna-4</b>
<b>maisemasauna-5</b>
<b>maisemasauna-14</b>
<b>maisemasauna-12</b>
<b>maisemasauna-16</b>