Kåta 17,2

Orsak till fest

Vår rymliga, för 25 personers samvaro utformade kåta erbjuder mångsidiga användningsmöjligheter. Det finns kvadratmetrar för såväl förvaring, samvaro, matlagning som inkvartering även för en större grupp. Du kan till och med anordna familjefester eller kvällstillställningar. På grund av dess mångsidighet och storlek passar denna kåta också som gårdsbyggnad eller sommarstuga

Förstora bilderna genom att klicka på dem