Kåta 29,0

För en svängom på golvet

Kåta 29,0 är vår till storleken största kåta. Det är representativ och rymligt inuti. Den har gott om ledig golvyta till exempel för dans. Stugan rymmer enkelt så många som 40 personer, så den är lämplig som samlingsplats för till exempel ett jaktsällskap. Kåtan lämpar sig väl för samvaro och samling kring elden på ett camping- eller lägerområde.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.