Timapuu-kvalitet

Timapuu-kvalitet

Goda skäl att välja Timapuu

Timapuu-kvalitet innebär ett noggrant och fulländat arbete samt förstklassiga tillverkningsmaterial. Vi tillverkar samtliga grillkåtor, bastur och lusthus i norra Finland av lapplandsk tall, som är ett mycket uppskattat byggmaterial runtom i världen. I det hårda nordliga klimatet växer trädet långsamt och blir finfibrigt och mycket väderbeständigt. Trädets sprickbildning och fuktrörelser är mycket sparsamma även om temperaturen och luftfuktigheten skulle variera kraftigt.


Vi vill säkerställa att du får njuta av din nya gårdsbyggnad till och med resten av ditt liv. Därför transporterar vi själva våra produkter och monterar dem nyckelfärdiga på plats inom Norden. Det enda kunden behöver göra är att anlägga grunden.

 

 

 

Bygglösningar

I Timapuus produkter har varje enskild detalj från golv till tak planerats noggrant, med såväl användarvänlighet som hållbarhet i åtanke.

Bortsett från vår största, tiokantiga modell är alla Timapuus grillkåtor, bastur och lusthus åttakantiga. Tack vare antalet hörn känns produkterna betydligt större än det angivna kvadratmeterantalet och utrymmet kan utnyttjas bättre.

 

  • Temperaturväxlingar får fukten att ömsom kondenseras på kåtans väggar, ömsom avdunsta. Konstruktionslösningarna i Timapuus produkter säkerställer att fukten inte blir kvar i byggnaden och därmed orsakar skador. Våra tak tillverkas av stående panel utan spont. Detta gör att fukten inte blir kvar mellan takpappen och brädfodringen, utan kan rinna bort och avdunsta.
    När väggstockarna har en enkel tjock spont tränger fukten inte in mellan spontarna, såsom i lösningar med dubbelspontar, vilket kan leda till att fukt samlas mellan spontarna.
  • I väggkonstruktionen används 45 millimeter tjocka hyvlade stockar. När stockarna är tillräckligt robusta står byggnaden stabilt och du kan njuta av den länge. Kåtan fås även i ännu tjockare material, nämligen 70 millimeter tjocka hyvlade stockar eller halvrunda stockar.
  • Takfoten avslutar vi, som sig bör, alltid med en dropplist. På så sätt kan man vara säker på att takfotspanelen hålls torr. Fukten rinner rakt nedåt och blir inte kvar i en “filtpåse” som orsakar fuktskador.

 

Till mångas förvåning behöver inte grillkåtorna på 6,9 och 9,9 kvadratmeter någon skorstenspipa. Tack vare det branta taket och de riktiga dimensionerna är kåtan funktionell utan skorsten och huva. Kåtan är också märkbart rymligare och huvan utgör inte något synhinder i mitten. Också matlagningen är mycket angenämare då man inte behöver huka sig under huvan..

Monteringen ingår i priset

Inom Norden levererar vi samtliga produkter färdigmonterade, som så kallade nyckelfärdiga leveranser. Vår monteringsgrupp säkerställer att produktkvaliteten bibehålls under transporten och att kåtan monteras korrekt på sin plats. Våra erfarna montörer monterar kåtan snabbt och tack vare det noggranna arbetet håller kåtan i årtionden.

 

monteringsanvisning ›