monteringsanvisning

monteringsanvisning

Bra och enkel grund

Grunden bör anläggas noggrant, eftersom en välgjord grund garanterar en lång livslängd för byggnaden och säkerställer att monteringen lyckas. Med hjälp av bra anvisningar och genom att utföra arbetet noggrant kan också en oerfaren byggare gjuta en bra grund. Målet är endast att få till ett jämnt, vågrätt och hårt underlag för byggnaden, så att den inte förlorar sin form eller sjunker ned i grunden.

 

Du kan till exempel göra en betong-, lätt- eller trägrund. Valet av grund är i många fall en smaksak, men man bör även uppmärksamma de krav som byggplatsen eventuellt ställer. Till exempel är en trägrund det bästa alternativet när byggplatsen ligger oländigt till, kanske på en ö dit man måste ta sig med båt. Vid behov ger vi gärna goda råd för att du ska hitta den rätta lösningen. Vi säljer även färdiga trägrunder inklusive monteringsanvisningar.

 

Betonggrund

Betonggrunden är en formgjuten platta. Börja med att montera en trätapp i mitten av den blivande plattan. Som exempel ser vi här grundgjutningen för den 9,9 kvadratmeter stora grillkåtan: Fäst ett 1 875 millimeter långt snöre på tappen och snurra det runt så att du kan märka ut åtta hörn med hjälp av en 1 435 millimeter lång mätbräda. Obs! Kontrollera att diametern är 3 750 millimeter. Luftintagsröret, som kan vara av plåt eller plast och som är 200 millimeter i diameter, sänks ned i grunden. Ena änden ska vara under grillen och den andra utanför.

 

Lättgrund

Du kan även använda en tät och utjämnad grund av sand, grus eller stenmjöl. I sådana fall bör du förstärka grunden genom att placera plattor under byggnadens hörn på samma nivå med grunden för att förhindra elementen från att sjunka ned i grunden.

 

Trägrund

Grunden för kåtan, bastukåtan och lusthuset kan även göras av trä. Träramen är en terrass som är minst lika stor som byggnadens botten och som placeras på. Om grunden utgörs av en träram ska bastuaggregatet/grillen stå på ett brandsäkert underlag.

 

I samband med beställningen bistår vi gärna med ytterligare anvisningar om grunder.