Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Laadittu 23.8.2013

 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10. § ja 24. §

 

Rekisterin pitäjä
Timapuu Oy Marttila
Verkkotehtaankatu 12
95420 Tornio
016-446200
info(at)timapuu.fi

 

Yhteyshenkilö
Timapuu Oy Marttila
Timo Marttila
Verkkotehtaankatu 12
95420 Tornio
0400-698198
timo.marttila(at)timapuu.fi

 

Rekisterin nimi
Timapuu Oy Marttilan asiakastietokanta

 

Rekisterin tarkoitus
Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

 

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja tiedot markkinointiluvista tai -kielloista.

 

Tietolähteet
Asiakkaan antamat tiedot

 

Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin käyttöoikeus
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Timapuu Oy Marttilan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

 

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

 

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Kiellon voi lisätä tai poistaa milloin vain tekemällä kirjallisen ilmoituksen rekisterinpitäjälle.

 

Tietosuojakäytäntö ›